Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Новини

Последни новини
Инструмент за оценка на намаляването на разходите
Актуализиран: 27-05-2014 13:45
Дигитализиране на Гърция с повече от 389м евро Европейски средства
Актуализиран: 04-04-2014 11:57
Последни събития
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Актуализиран: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Актуализиран: 04-08-2014 10:49


Бюлетин

Въведете вашия имейл, за да се абонирате за нашия бюлетин:
        
Събития

Пета среща на партньорите по проекта


Петата среща на партньорите по проекта се проведе в Словения във втората седмица на месец май 2014г. Срещата беше изключително важна, защото партньорите обсъдиха извършените до момента, както и настоящите дейности. По време на срещата бяха взети важни решения, които могат да бъдат обобщени, както следва: бяха поставени нови крайни срокове за част от дейностите; беше решено да се създаде компилация от документи/препоръки, на основа резултатите от проекта.


Актуализиран: 28-05-2014 16:17


Назад

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top