Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Новини

Последни новини
Инструмент за оценка на намаляването на разходите
Актуализиран: 27-05-2014 13:45
Дигитализиране на Гърция с повече от 389м евро Европейски средства
Актуализиран: 04-04-2014 11:57
Последни събития
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Актуализиран: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Актуализиран: 04-08-2014 10:49


Бюлетин

Въведете вашия имейл, за да се абонирате за нашия бюлетин:
        
Събития

Pаботна среща за обмяна на опит и увеличение на капацитета на персонала за усвояване на субсидии по операционните програми, свързани с виртуалната достъпност


Във връзка с изпълнението на проект SEE/D/0089/3.2/X „За подобряване на виртуалната достъпност чрез съвременни инициативи за улесняване и внедряване на широколентови мрежи (SIVA)“ – по Оперативна Програма за Транснационално Сътрудничество Югоизточна Европа, Ви уведомяваме, че Областна администрация Кюстендил и ЦАПК „Прогрес“ София организираха работна среща за обмяна на опит и увеличение на капацитета на персонала за усвояване на субсидии по операционните програми, свързани с виртуалната достъпност. Срещата се проведе на 16 Юни в Заседателната зала на Областна администрация Кюстендил.

В рамките на срещата се осъществи представяне на проекта SIVA, както и инструмента за планиране на ИКТ инфраструктури. Проекта ПИСЕО, свързан с виртуализация и обновление и промяна по публичната DNS инфраструктура, беше представен на по-късен етап в срещата. Бяха обсъдени идеи за изграждане на платформа за електронни заседания и управление на устройства за министрите при използването ѝ, както и елементи на базовата инфраструктура за регионално и федерирано електронно управление. Срещата приключи с демонстрация на платформа за частен облак.

Участие в работната среща взеха представители на президентстката администрация, Министерството на вътрешните работи, областни и общински администрации в България и IT специалисти от Microsoft, Dell, ЦАПК „Прогрес“, Negometrix, Amexis и други.


Актуализиран: 18-06-2014 13:58


Назад

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top