Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Новини

Последни новини
Инструмент за оценка на намаляването на разходите
Актуализиран: 27-05-2014 13:45
Дигитализиране на Гърция с повече от 389м евро Европейски средства
Актуализиран: 04-04-2014 11:57
Последни събития
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Актуализиран: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Актуализиран: 04-08-2014 10:49


Бюлетин

Въведете вашия имейл, за да се абонирате за нашия бюлетин:
        
Събития

 Страница 2 на 3: << < > >>
Проведен информационен ден по проект SIVA
Актуализиран: 23-11-2013 01:29

На  20 май 2013г. в зала „Георги Баев“, Културен център „Морско казино“ Бургас се проведе информационен ден по проект „SEE/D/0089/3-2/X „Подобряване на виртуална достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи /SIVA/“, финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013". Участие взеха представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Областна администрация Кюстендил, партньори по проекта, доставчици на широколентови  услуги,  представители на бизнеса, заинтересовани страни и потенциални потребители.


Първа транснационална Работна среща за Виртуална Достъпност в Кампобасо, Италия
Актуализиран: 05-05-2014 22:54

Първата транснационална Работна среща за Виртуална Достъпност се проведе в Кампобасо, Италия на 28 Февруари 2014г. и бе организирана от Регион Молизе. Работната среща пожъна голям успех, имайки предвид, че участниците бяха повече от 150 души – местни заинтересовани страни и граждани, привлечени от ключовите говорители от Регион Молизе и представители на централното правителство. Те говориха за Широколентовата стратегия в по-голям обхват и тяхната цел през 2015г. да се постигне пълно интернет покритие на Регион Молизе, както и на цялата страна. 


Четвърта среща по проекта в Кампобасо, Италия
Актуализиран: 05-05-2014 22:56

На 27 февруари се проведе 4та среща по проект СИВА, в Кампобасо, Италия – столицата на Регион Молизе, който бе организатор на срещата.

Срещата по проекта проследи прогреса постигнат през изминалите три месеца, след предходната среща, провела се в Бургас, България, и постави нови цели за предстоящия период.


Консултация за Публично-частни партньорства в Любляна, Словения
Актуализиран: 28-05-2014 16:15

Консултация за Публично-частни партньорства бе организирана в Брдо при Краню в Словения. Бяха поканени експерти от телекомуникационния бранш в Словения: Горан Живеч (Vahta d.o.o.)...


Пета среща на партньорите по проекта
Актуализиран: 28-05-2014 16:17

Петата среща на партньорите по проекта се проведе в Словения във втората седмица на месец май 2014г. Срещата беше изключително важна, защото партньорите обсъдиха извършените до момента, както и настоящите дейности. По време на срещата...


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top