Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Новини

Последни новини
Инструмент за оценка на намаляването на разходите
Актуализиран: 27-05-2014 13:45
Дигитализиране на Гърция с повече от 389м евро Европейски средства
Актуализиран: 04-04-2014 11:57
Последни събития
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Актуализиран: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Актуализиран: 04-08-2014 10:49


Бюлетин

Въведете вашия имейл, за да се абонирате за нашия бюлетин:
        
Новини

Дигитализиране на Гърция с повече от 389м евро Европейски средства


Европейската комисия е одобрила три мащабни инвестиции на сума 389,4 милиона евро от Европейския фонд за Регионално развитие (ERDF), които ще помогнат с възстановяването на Гърция като модернизират цялата публична администрация, дигитализират началното и средно образование и повишат покритието на високоскоростен интернет на повече от 600 хиляди души, живеещи в отдалечени и селски региони. Тези три ИКТ проекта  ще допринесат редица ползи за гражданиете, като се очаква да създадат повече от 1100 работни места, по време на изпълнението им, както и 280 постоянни работни места, след приключването им.


Актуализиран: 04-04-2014 11:57


Назад

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top