Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Новини

Последни новини
Инструмент за оценка на намаляването на разходите
Актуализиран: 27-05-2014 13:45
Дигитализиране на Гърция с повече от 389м евро Европейски средства
Актуализиран: 04-04-2014 11:57
Последни събития
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Актуализиран: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Актуализиран: 04-08-2014 10:49


Бюлетин

Въведете вашия имейл, за да се абонирате за нашия бюлетин:
        
Новини

Инструмент за оценка на намаляването на разходите


Разработването и пилотната операция на инструмента за оценка на намаляването на разходите ще се управлява от Университета Патра. Пилотните тестове ще се проведат в Регионите на Западна Македония, Крит, Молизе, Кюстендил, гр. Бургас и Метрополния регион на Милано.

След успешната операция на консорциума СИВА, финална версия на  Инструмента за оценка на намаляването на разходите ще бъде качен на сайта на проекта и ще даде възможност на общините, операторите и всички заинтересовани страни да изчислят общата цена за разпростиране на оптична и/или безжична мрежа със или без споделянето на съществуващи инфраструктури. По този начин инструментът ще осигури поглед върху потенциалните спестявания  от разпростирането на широколентови мрежи.


Актуализиран: 27-05-2014 13:45


Назад

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top