Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Сравнителни проучвания / анализи

Сравнителен анализ за разпространението на споделени инфраструктури в избрани територии от Югоизточна Европа
Актуализиран: 28-05-2014 17:16

Документът е достъпен само на английски език.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top