Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Краток опис на SIVA проектот

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Краток опис на SIVA проектот

Проектот South East Europe improved virtual accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks (SIVA) вклучува низа на активности кои имаат за цел да го надминат дигиталниот јаз во земјите од Југоисточна Европа преку креирање на иновативни алатки за одлучување и решенија кои ќе го зголемат пристапот до широкопојасните (broadband) услуги.

 

Проектот ги поддршува целите на ЕУ стратегијата за дигитални технологии, поточно Дигиталната Агенда, која има за цел постигнување на брзина од 30 Mbps за сите Европски граѓани и најмалку 50% од домаќинствата претплатени на интернет брзина повеќе од 100 Mbps до 2020 година.

 


Во проектот се вклучени 11 партнери од Австрија, Бугарија, Грција, Италија, Словенија, Босна и Херцеговија и Македонија, а истиот се имплементира во 8 земји од Југоисточна Европа. Проектот е финансиран во рамките на South East Europe Transnational Cooperation програмата на Европската Комисија.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top