Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Новости

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Е- Билтен

 Страна 1 од 3: > >>
Newsletter No.1
Ажурирано 24-12-2013 20:02

Newsletter No.1 (Project period: November 2012- January 2013)

Повеќе


Newsletter No. 2
Ажурирано 07-01-2014 19:22

Newsletter No. 2 (Project period: February 2013 - April 2013)

Повеќе


Newsletter No.3
Ажурирано 07-01-2014 19:24

SIVA Newsletter No.3 (Project period: May 2013 - June 2013)

Повеќе


Newsletter No. 4
Ажурирано 10-01-2014 10:34

Newsletter No. (Project period: August 2013 - October 2013)

Повеќе


Newsletter No.5
Ажурирано 10-02-2014 23:24

Newsletter No.5 (Project period: November 2013 - January 2014)

Повеќе


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top