Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Новости

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Настани

 Страна 1 од 3: > >>
Состанок на партнерите од SIVA проектот во Виена
Ажурирано: 20-11-2013 17:33

На 4ти и 5ти Април во Виена, беше одржан вториот состанок на партнерите од проектот SIVA организиран од Регионалната асоцијација на локалните влади на Западна Македонија. На состанокот учествуваат 11 партнери од 8 земји во Југоисточна Европа.


Прв состанок на партнерите од SIVA конзорциумот
Ажурирано: 20-11-2013 17:34

Во Кожани на 27ми и 28ми Ноември 2012 се одржа првиот состанок за европскиот проект SIVA, кој е финансиран од страна на Европската програма за транснационална соработка за Југоисточна Европа (SEE Transnational Cooperation Programme).


Информативен ден за проектот SIVA во Скопје
Ажурирано: 21-11-2013 00:49

На 7 јуни 2013, во ЕУ Инфо Центарот, YES бизнис инкубаторот ќе го презентираше проектот SIVA. Програмата за настанот опфати теми како позадина на проектот, цели и очекувани резултати, потоа законска рамка за обезбедување на броадбенд, миграција кон „новите генерации на мрежи“ од регулаторна перспектива, моменталната ситуација и предизвици на пазарот на широкопојасните услуги, како и информации за моменталните пакет широкопојасни услуги во земјата.

 


Трет состанок на SIVA проектот во Бургас
Ажурирано: 21-11-2013 00:56

На 8ми октомври 2013 во Бургас, Бугарија беше организиран третиот состанок на SIVA проектот, на кој што претставниците од општината на Бургас беа домаќини на партнерите од проектниот конзорциум.


Работилница за меѓународна размена на искуства во однос на национални и регионални стратегии за виртуелната пристапност до услуги и инфрастуктурата на Југоисточна Европа.
Ажурирано: 21-11-2013 00:56

Работилницата беше одржана на 9ти Октомври 2013 во Културниот центар „Sea Casino“, лоциран во Бургас, Бугарија. Ова е првата од двете работилници кои што ќе се организираат во контектс на оваа активност. Одговорна за организирање на оваа работилница беше Општината Бургас.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top