Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Новости

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Настани

Настан за консултации за јавно- приватно партнерство во Љубљана, Словенија


Настанот за консултации за јавно- приватно партнерство беше организиран во конференцискиот центар Брдото на Крањ во Словенија. Експерти од областа на телекомуникациите во Словенија беа поканети да ги презентираат своите искуства и ставови: Горан Живец (Вахта Д.о.о) како претставник на приватниот сектор, Зоран Веховар како претставник на Телеком Словенија, актуелниот оператор во Словенија, како и Катја Мохар Бастар како претставник на Агенцијата за Телекомуникациски Мрежи и Услуги на Република Словенија (АКОС).


Ажурирано: 28-05-2014 16:15


Назад

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top