Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Новости

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Настани

Работилница за меѓународна размена на искуства во однос на национални и регионални стратегии за виртуелната пристапност до услуги и инфрастуктурата на Југоисточна Европа.


Работилницата беше одржана на 9ти Октомври 2013 во Културниот центар „Sea Casino“, лоциран во Бургас, Бугарија. Ова е првата од двете работилници кои што ќе се организираат во контектс на оваа активност. Одговорна за организирање на оваа работилница беше Општината Бургас.


Ажурирано: 21-11-2013 00:56


Назад

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top