Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Новости

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Настани

 Страна 2 од 3: << < > >>
Информативен ден за проектот SIVA во Бургас
Ажурирано: 23-11-2013 01:29

Информативниот ден за проектот SIVA беше одржан во Културниот центар “See casino” во Бургас на 20ти мај 2013 година. На настанот учествуваа претставници од Министерството за транспорт, информатички технологии  и комуникации, Регионалната администрација на Ќустендил, проектните партнери, провајтери на интернет, претставници на локалните бизниси и интересни групи. 


Прва работилница за изработка на стратегија за виртуелен пристап во Кампобасо, Италија
Ажурирано: 05-05-2014 22:54

Првата работилница за изработка на стратегија за виртуелен пристап беше организирана во Кампобасо, Италија на 28ми Февруари 2014 година, од страна на проектниот партнер Регионот Молисе. Работилницата имаше голем успех со повеќе од 150 учесници од локалните интересни групи и поединци кои беа привлечени од говорниците на регионот Молисе и претставници на централната власт на Италија. Тие зборуваа за бродбенд стратегијата на во пограничните предели и ги претставија нивните цели за целосна интернет покриеност до крајот на 2015 година во целиот регион и во земјата.


4ти Проектен состанок во Кампобасо, Италија
Ажурирано: 05-05-2014 22:56

Четвртиот состанок на SIVA проектниот тим се одржа на 27ми Февруари во Кампобасо, Италија. Организатор на состанокот беше Регионот Молисе. Состанокот се фокусираше на работниот пакет 4 „услуги, стандарди и информациски систем за подобрување на виртуелниот пристап во ЈИЕ Европа“. Ова е еден од најважните работни пакети од проектот со оглед на тоа дека во него се спроведуваат пилот студии и оперативни алатки кои ќе бидат развиени со оваа работа. 


Настан за консултации за јавно- приватно партнерство во Љубљана, Словенија
Ажурирано: 28-05-2014 16:15

Настанот за консултации за јавно- приватно партнерство беше организиран во конференцискиот центар Брдото на Крањ во Словенија. Експерти од областа на телекомуникациите во Словенија беа поканети да ги презентираат своите искуства и ставови... 


Петти состанок на проектниот тим
Ажурирано: 28-05-2014 16:17

Петтиот состанок на проектниот тим на SIVA се одржа во Словенија, во втората недела од Мај 2014. Состанокот беше од исклучителна важност за проектот бидејќи партенерите ги прегледуваа сите имплементирани задачи и го одредуваа темпото на оние кои треба да бидат завршени.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top