Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Новости

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Вести

 Страна 1 од 2: > >>
Годишна конференција на Југоисточна Европа
Ажурирано: 20-11-2013 17:30

Годишната конференција организирана од страна на SEE програмата во 2013 се одржa на 19 јуни во Букурешт, Романија, во  Хотел Intercontinental. Под насловот „ Достигнувањата на SEE во поглед на новата програма по области„ конференцијата имаше за цел да биде клучен настан за соработка во 2013 на територијата на југоисточна Европа.


Пристап до услуги во Југоисточна Европа: Кординирање на резултатите од SEE Програмата за подобрената пристапност по региони
Ажурирано: 21-11-2013 00:54

Двајца претставници од SIVA consortium учествува во тематскиот семинар во Сплит (Хрватска), на 18ти Септември 2013, под име Пристап до услуги во Југоисточна Европа: Кординирање на резултатите од SEE Програмата за подобрената пристапност по региони.


5ти Симпозиум за глобална информациона инфраструктура и врмежување (GIIS 2013)
Ажурирано: 21-11-2013 00:56

5тиот Симпозиум за глобална информациона инфраструктура и врмежување (GIIS 2013) се одржа на 28ми до 31 Октомври 2013, во Тренто, Италија.   GIIS се состои од меѓусебно поврзани технички, политички и социјални прашања во развојот на националните и меѓународните информациони инфраструктури и мрежи. GIIS има за цел да индентификува и промовира размена на знаења за овие проблеми и да обезбеди врски до органите во општеството, преку технички форуми и меѓународни стандарди.


Настан за консултации “DG CONNECT NIPS Study”
Ажурирано: 03-12-2013 17:42

DG CONNECT, Capgemini, tech4i2 и Deloitte при Европската Комисија организираа конференција за консултации за тековната студија за подготвеност на земјите членки за заедничка Пан- Евроспка мрежна инфраструктура за јавни услуги (NIPS -SMART2012/0048). Оваа студија е поврзана со Connecting Europe Facility (CEF) Initiative која има за цел да го подготви патот за поставување на интер- операбилни, дигитални јавни услуги низ цела Европа. 


PPP4Broadband Days конференција во Блед
Ажурирано: 16-12-2013 02:07

Универзитетот од Љубљана учествуваше на PPP4Broadband Days конференцијата во Блед, Словенија, која беше целосно посветена на широкопојасниот интернет во руралните области. Програмата беше фокусирана на проблемот на развој на широкопојасен интернет во руралните области и опфати  многу различни аспекти. 


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top