Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Новости

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Вести

Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови


Европската Комисија одобри три големи инструменти во износ од 389.4 милиони евра од Европскиот Фонд за Регионален Развој (ERDF) кој и помогна на Грција да ја модернизира целата администрација, носејќи ги и примарните и секундарните образовни системи онлајн и зголемувајќи го покривањето со интернет на повеќе од 600.000 луѓе кои живеат во рурални и тешко достапни области. Овие три проекти од областа на ИКТ ќе донесат значителни бенефиции за граѓаните и се очекува дека креираат повеќе од 1100 работни места за времето на нивната имплементација, со 280 трајни работни места креирани по нивната имплементација. 


Ажурирано: 04-04-2014 11:57


Назад

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top