Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Новости

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Вести

Алатка за намалување на генералните трошоци


Развојот и пилотирањето на алатката за намалување на генералните трошоци ќе биде управуван од страна на Универзитетот од Патрас. Пилот тестовите ќе се одржат во Региони од Западна Македонија, Крит, Молисе, Ќусендил, градот Бургас и Милано метрополитен регионот.

По успеаната пилот операција конзорциумот на проектот SIVA ќе ја постават алатката на веб страната и ќе обезбедат начин преку кој општините, операторите и сите заинтересирани интересни групи ќе може да пресметаат трошоци за инсталација на Fiber to the x (FTTx) (оптички мрежи) и/или безжични мрежи без или со делење на постојната и/ или взаемен развој на инфраструктура. На овој начин, алатката ќе обезбеди преглед на заштедите при инсталација или експанзија на широкопојасните мрежи преку делење на постојната и/ или взаемен развој на инфраструктура.


Ажурирано: 27-05-2014 13:45


Назад

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top