Skupne iniciative za izboljšanje virtualne dostopnosti v Jugovzhodni Evropi in lajšanje izgradnje širokopasovnih omrežij
Slovenščina
Javascript must be enabled to continue!
Pregled

Cilj projekta

Projekt SIVA je namenjen seznanjanju z oprijemljivimi in dolgoročnimi spremembami strategij zagotavljanja virtualne dostopnosti v partnerskih državah. Strategije zagotavljanja virtualne dostopnosti in načrtovanja širokopasovnega dostopa v državah partnericah bodo izboljšane s pomočjo projektnih aktivnosti, ki bodo podajale dokazila o:

 1. kvaliteti uporabniške izkušnje širokopasovnega dostopa v Jugovzhodni Evropi,
 2. najbolj cenovno učinkovitih tehnoloških rešitvah za razširitev širokopasovne pokritosti,
 3. privarčevanih sredstvih, enostavnosti in hitrosti izgradnje, ki se lahko doseže z deljenjem infrastrukture.

 Partnerji v projektu bodo:

 1. izboljšali svoje zmožnosti mobiliziranja sredstev,
 2. spodbujali investicije z  najboljšo vrednostjo za vložena sredstva,
 3. imeli korist od izkušenj drugih partnerjev,
 4. skupno razvijali in uporabljali metodologije in podporna orodja.

 

 Izzivi, s katerimi se je treba spoprijeti

Področja jugovzhodne Evrope se v primerjavi z evropskim povprečjem soočajo s naslednjimi težavami:

 1. Vrzeli v dostopnosti
  1. Slaba infrastruktura (telekomunikacije)
  2. Razdrobljenost (neskladnosti v penetraciji)
  3. Neuspeh tržišča (za ruralna in odmaknjena območja)
 1. Vrzeli v politiki/administraciji
  1. Pomanjkanje deljenega znanja (potreba po skupni analizi)
  2. Administrativne ovire (zakonodajna / institucionalna ogrodja)
  3. Pomanjkanje investicijskih spodbud (za ruralna in odmaknjena območja)

 

 Glavni rezultati projekta

Glede na prej omenjene pomanjkljivosti bo projekt SIVA prispeval naslednje glavne rezultate za naslavljanje lokalnih, regionalnih in nacionalnih potreb:

 1. Tehnične
  1. Spletna platforma za nadzor širokopasovne uporabniške izkušnje prebivalstva in podjetij
  2. Orodja za geoprostorsko analizo izboljšanja načrtovanja in izgradnje omrežne infrastrukture.
 1. Politike
  1. Skupne politike glede upravljanja radijskega spektra in mapiranja obstoječe infrastrukture za namene znižanja stroškov izgradnje omrežja
  2. Skupna izhodišča za izboljšane regionalne načrte.
 2. Financiranje
  1. Novi mehanizmi financiranja širokopasovnih investicij pri javno-zasebnih partnerstvih

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top