Skupne iniciative za izboljšanje virtualne dostopnosti v Jugovzhodni Evropi in lajšanje izgradnje širokopasovnih omrežij
Slovenščina
Javascript must be enabled to continue!
Komu bo to koristilo

Ciljne skupine in ključni nosilci interesov, ki bodo imeli korist od outputov in rezultatov projekta SIVA:

  • nacionalne, regionalne in lokalne uprave, ki so vpletene v sprejemanje politik in načrtovanje;
  • agencije za regionalni in lokalni razvoj ter ostale primerne strukture lokalne uprave;
  • združenja lokalnih in regionalnih javnih oblasti;
  • evropske institucije;
  • operaterji infrastruktur, zasebni IKT sektor;
  • nosilci interesov, zainteresiranih za razvoj IKT sektorja;
  • univerze, ustanove višjega izobraževanja, raziskovalni centri, znanstvene institucije;
  • nevladne organizacije / javne in pol-javne organizacije in organi;
  • finančniki in investitorji;
  • aktivni EU projekti in mreže na področju virtualne dostopnosti.

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top