Skupne iniciative za izboljšanje virtualne dostopnosti v Jugovzhodni Evropi in lajšanje izgradnje širokopasovnih omrežij
Slovenščina
Javascript must be enabled to continue!
SIVA Projekt

Najnovejše novice
Orodje za oceno znižanja stroškov
Posodobljeno: 27-05-2014 13:45
Digitalizacija Grčije z več kot 389 milijonov evrov iz EU regionalnih skladov
Posodobljeno: 04-04-2014 11:57
Najnovejši dogodki
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Posodobljeno: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Posodobljeno: 04-08-2014 10:49


Glasilo

Vpišite svojo elekronsko pošto za prejem naših e-novic:
        
SIVA Projekt

Cilj projekta imenovanega Izboljšana virtualna dostopnost na področju Jugovzhodne Evrope prek skupnih iniciativ, ki lajšajo izgradnjo širokopasovnih omrežij (SIVA) je prispevati k izboljšanju dostopnosti IKT na področju jugovzhodne Evrope s pomočjo širokopasovnih storitev. S tem bo projekt pripomogel k zmanjšanju digitalne ločnice na omenjenem področju.

 

Projekt podpira zastavljene cilje strategije Evropske komisije glede digitalnih tehnologij, ki so določeni v Digitalni Agendi. To pomeni zagotovitve hitrosti 30 Mbit/s proti uporabniku za vse prebivalce Evropske Unije in vsaj 50% gospodinjstev naj bi uporabljalo hitrosti nad 100 Mbit/s do leta 2020.

 


V projektu sodeluje 11 partnerjev, ki pokrivajo 8 držav v regiji Jugovzhodne Evrope. Aktivnosti v projektu so financirane s strani Evropske unije in Transnacionalnega kooperativnega programa Jugovzhodne Evrope (SEE Transnational Cooperaton Programme of the EU).


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top