Skupne iniciative za izboljšanje virtualne dostopnosti v Jugovzhodni Evropi in lajšanje izgradnje širokopasovnih omrežij
Slovenščina
Javascript must be enabled to continue!
Novice

Najnovejše novice
Orodje za oceno znižanja stroškov
Posodobljeno: 27-05-2014 13:45
Digitalizacija Grčije z več kot 389 milijonov evrov iz EU regionalnih skladov
Posodobljeno: 04-04-2014 11:57
Najnovejši dogodki
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Posodobljeno: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Posodobljeno: 04-08-2014 10:49


Glasilo

Vpišite svojo elekronsko pošto za prejem naših e-novic:
        
Dogodki

 Stran 2 od 3: << < > >>
SIVA Info day v Bugrasu
Posodobljeno: 23-11-2013 01:29

20. Maj 2013 je BM v Burgasu predstavil projekt SIVA. Dogodek je zajemal tematike kot so cilji in pričakovani rezultati projekta, zakaj je projekt potreben, pravno ogrodje za zagotovitev širokopasovnih storitev, regulativni vidiki migracije k omrežjem nove generacije, trenutno stanje in izzivi širokopasovnega tržišča kot tudi informacije za trenutne širokopasovne storitve v državi.  


Prva delavnica na temo strategij virtualne dostopnosti v Campobassu, Italiji
Posodobljeno: 05-05-2014 22:54

Prva meddržavna delavnica izmenjave izkušenj s področja virtualne dostopnosti se je odvijala v Campobassu, Italiji, 28. februarja 2014, organizirala pa jo je regija Molise. Delavnica je doživela velik uspeh, udeležilo se jo je več kot 150 udeležencev med njimi lokalni nosilci interesov in posamezniki, ki jih zanimajo govorci iz regije Molise in predstavniki drugih osrednjih vlad, ki so govorili o širokopasovnih strategijah na širših področjih ter njihovih ciljih za doseganje popolne pokritosti s širokopasovnim...


4. projektni sestanek v Campobassu, Italiji
Posodobljeno: 05-05-2014 22:56

27. februarja je bil v Italiji organiziran četrti sestanek projekta SIVA. Dogodek je organizirala Regija Molise, odvijal pa se je v Campobassu, glavnem mestu regije.

Na projektnem sestanku so partnerji preučili napredek od zadnjega sestanka, ki se je zgodil v Burgasu, Bolgariji pred tremi meseci. Določeni so bili novi cilji za prihajajoče obdobje.


Posvet o javno-zasebnih partnerstvih (PPP) v Ljubljani
Posodobljeno: 28-05-2014 16:15

Na Brdu pri Kranju, v konferenčnem centru, se je odvijal dogodek na temo javno zasebnih partnerstev. Vabljeni so bili strokovnjaki s področja telekomunikacij v Sloveniji: Goran Živec (Vahta d.o.o.)...


Peti projektni sestanek in sestanek organizacijskega odbora.
Posodobljeno: 28-05-2014 16:17

The 5th project meeting of SIVA project was held in Slovenia, the second week of May 2014. The meeting was important because the partners needed to have an overview of all the performed and all the open tasks. During this meeting important decision were made which could be summarized as followed...


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top