Skupne iniciative za izboljšanje virtualne dostopnosti v Jugovzhodni Evropi in lajšanje izgradnje širokopasovnih omrežij
Slovenščina
Javascript must be enabled to continue!
Primerjalne študije /analize

Primerjalna analiza o dostopnosti deljive fizične infrastrukture in s tem povezanih podatkovnih virov v izbranih območjih jugovzhodne Evrope.
Posodobljeno: 28-05-2014 17:16

Dokument je na voljo samo v angleškem jeziku.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top