Skupne iniciative za izboljšanje virtualne dostopnosti v Jugovzhodni Evropi in lajšanje izgradnje širokopasovnih omrežij
Slovenščina
Javascript must be enabled to continue!
Poročila

 Stran 1 od 2: > >>
Report on the needs, requirements, architecture and functional features, deployment steps, performance criteria for a common transnational information system benchmarking the quality of experience of the virtual accessibility of SEE areas.
Posodobljeno: 14-06-2013 17:58

Če želite naložiti dokument, kliknite na povezavo. Dokumenti so na voljo samo v angleškem jeziku.


Raziskava o obstoječih javnih digitalnih storitvah v izbranih območjih Jugovzhodne Evrope
Posodobljeno: 11-11-2013 23:33

Če želite naložiti dokument, kliknite na povezavo. Dokumenti so na voljo samo v angleškem jeziku.


Pregled trenutnih mehanizmov financiranja za javne in zasebne investicije v virtualno dostopnost in orientacijska analiza za načrtovane javne posvete glede javne in zasebne investicije v virtualno dostopnost
Posodobljeno: 12-11-2013 18:04

Če želite naložiti dokument, kliknite na povezavo. Dokumenti so na voljo samo v angleškem jeziku.


Vpliv in učinkovitost javne virtualne infrastrukture in storitev v izbranih območjih Jugovzhodne Evrope pri zagotavljanju tekmovalnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti
Posodobljeno: 14-11-2013 17:43

Če želite naložiti dokument, kliknite na povezavo. Dokumenti so na voljo samo v angleškem jeziku.


Raziskava o obstoječih telekomunikacijskih omrežjih, pasivni infrastrukturi in operaterjih v izbranih območjih Jugovzhodne Evrope
Posodobljeno: 14-11-2013 20:13

Če želite naložiti dokument, kliknite na povezavo. Dokumenti so na voljo samo v angleškem jeziku.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top